Code groenOFFROAD


Offroad rijden is populair in Nederland. Steeds meer motorliefhebbers ontdekken deze bijzondere tak van motorsport.
Er zijn wat factoren die deze hobby in gevaar brengen zoals "wildcrossen" en rijden met uitlaten die te weinig dempen.
Hierdoor wordt de publike opinie en de opinie van rijksamtenaren negatief beinvloed, en daar hebben we met ze allen last van.
Daarom is het beter als alle Off Road rijders zich aan de Off Road code te houden:

•    Off Road rijden doe je op legale, onverharde wegen die zich daartoe lenen of bij georganiseerde ritten. (zie de agenda )

•    Zorg dat je motor in orde is:  papieren, juiste uitlaat (dB) en banden, verlichting en minimaal een linker spiegel.  Rijd dus met           een wettelijk goedgekeurde motor én met een geldig motorrijbewijs.

•    Toon respect voor de mensen en dieren die je onderweg tegen komt. Zet je motor af als je ruiters tegenkomt, of passeer hen       stapvoets aan de andere kant van het pad. Neem gas terug bij wandelaars en fietsers ga met een grote boog om kinderen           heen. Groet anderen, dit komt sympathiek over.

•    Rijd niet buiten de paden en pas je rijstijl aan naar de omstandigheden.

•    Trek geen natuurreservaten in en begeef je niet op privéland of in de omgeving van gedenkplaatsen.

•    Beschouw je hobby niet als een wedstrijd.

•    Rijd in kleine groepen